Dr Ana Stanojević

Doktor medicine - psihološki savetnik i psihoterapeut


„Psihoterapija je traganje istine o sebi,afirmacijom istine,odbrane te istine i zauzimanje odgovornog ličnog odnosa prema njoj“.


Životni put, ili kako neki vole da zovu sudbina, neretko krene putanjom koju nismo iscrtali, planirali.
Krene nekim svojim tokom, noseći razna iskušenja i izazove.
2005 god.diplomirala sam na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu. Princip rada je zasnovan na psihodinamici integracijom više psiholoških pravaca.
Ovakav način rada omogućava različite pristupe prilagođene potrebama klijenata.

Svakodnevnica nosi sa sobom mnoštvo problema sa kojima ne uspevamo da se izborimo. Krivca tražimo u drugima, okolini, ne posmatrajući sebe kao nekog ko je odgovoran za trenutna osećanja. Često potiskujemo ili „bežimo“ od njih. Takvim stavom ne ostavljamo prostora zdravim mislima da se uključe i realno procene težinu trenutne situacije. Preusmeravanjem energije na nebite stvari ,odbijamo da se suočimo sa onim bitnim za nas. Tako ulazimo u začarani krug panačnih napada, postajemo anksiozni ili depresivni. Ostajuću duže vremena sa takvim osećanjima zaboravljamo kako je biti realan i racionalan prema sebi pa i drugima.

Psihoterapijski pristup pruža nam mogućnost da uz pomoć terapeuta, a kroz građenje poverenja pružamo sebi mogućnost da se suočima sa emocijama koje trenutno ne prihvatamo.

Postoje, teme, misli, emocije koje nismo spremni da podelimo sa prijateljima, pa ni sa samim sobom. Otvorenim, a pre svega iskrenim odnosom sa terapeutom, prepuštamo se osećanjima, koja nam naviru i krenu da nekontrolisano izlaze iz nas. Rad sa terapeutom traje nedeljama, mesecema, pa i godinama. Nema čarobnog štapića, niti rešenja do kojeg možemo doći preko noći, "klikom na jedno dugme“.

Terapeut nije tu da nađe rešenje, već da pomogne klijentu da sam,a uz njegovu stručnu pomoć dođe do saznanja kojih uglavnom i ne bude svestan na samom početku terapijskog procesa.

Psihoterapijski pristup nije samo usmeren na rad sa klijentima koji imaju konkretan problem (depresiju, anksioznost, panični napad i sl.), lekovit i poželjan je kao metod koji može pomoći čoveku da nadogradi već postojeće vrlo stabilne veze unutar svojih svakodnevnih misli i osećanja.

Dodatni rad na sebi oplemenjuje dušu, telo, otvara nove duhovne vidike i svakako čini život čoveka kvalitetnijim i bogatijim.