"REČI BUDE OSEĆANJE,
REČI NAS UMIRUJU ILI TERAJU U OČAJ,
REČI SU NAJJAČE SREDSTVO UTICAJA NA LJUDE"Potrebna Vam je terapija?

Dobrodošli


Svakodnevnica nosi sa sobom mnoštvo problema sa kojima ne uspevamo da se izborimo .Krivca tražimo u drugima, u okolini, ne posmatrajući sebe kao nekog ko je odgovoran za trenutna osećanja. Često ih potiskujemo ili „bežimo“ od njih. Takvim stavom ne ostavljamo prostor zdravim mislima da se uključe i realno procene težinu trenutne situacije. Preusmeravanjem energije na nebite stvari, odbijamo da se suočimo sa onim bitnim za nas. Tako ulazimo u začarani krug paničnih napada, postajemo anksiozni ili depresivni. Ostajuću duže vremena sa takvim osećanjima zaboravljamo kako je biti realan i racionalan prema sebi pa i drugima.

Psihoterapijski pristup pruža nam mogućnost da uz pomoć terapeuta, a kroz građenje poverenja pružamo sebi mogućnost da se suočima sa emocijama koje trenutno ne prihvatamo.